Lezingen en cursussen

Hieronder lees je welke lezingen en cursussen ik in het komend seizoen ga houden over mijn nieuwe boek ‘Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld’. 

Lezingen met projectie van kunstwerken:

Op 28 september om 20.00 uur in de Immanuelkerk te Haarlem, gratis entree, wel aanmelden op info@skandalon.nl. 

Op 16 oktober om 19.30 uur in de Christus Triomfatorkerk te Den Haag.

Op 26 oktober om 20.00 uur in de Dorpskerk te Santpoort, gratis entree

Op 28 oktober om 14.30 uur in de abdij van Egmond.

Cursussen:

Een cursus van vier avonden op 5 en 19 oktober en 2 en 16 november van 20.00 tot 22.00 uur over de grote thema’s van het boek in de Vredevorstkerk te Beverwijk, graag aanmelden bij mij: kickbras@hetnet.nl. Deelname is gratis

Een cursus van vijf ochtenden op 3, 10, 17, 24 en 31 oktober van half elf tot half een in het Karmelitaans Centrum te Haarlem over het deel: Doorwerking van de mystiek. Opgave op info@kcs-haarlem.nl. Kosten € 50,00. 

Als je me wilt vragen voor een lezing bij jouw organisatie of kerk, neem dan contact met me op.