Boek over Bonhoeffer

Mijn boek over de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer verscheen in 2018 Een grondig overzicht over Bonhoeffers visie op God en mens in de moderne samenleving, de navolging van Christus, de betekenis van gebed en meditatie, geloofsgemeenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. En natuurlijk: wat dit voor ons vandaag betekenen kan.